Plenaire vergadering 5 april 2017

Op woensdagavond 5 april as. organiseert de Wmo Adviesraad haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst rond het thema Armoede. Jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon, wijkraden en professionele organisaties: iedereen in de gemeente die zich betrokken voelt bij dit onderwerp, is van harte uitgenodigd om hierover mee te praten.

Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor het jaarplan 2017 en de verslaglegging 2016 van de Wmo Adviesraad, maar bovenal wil de adviesraad met bezoekers en organisaties de discussie aangaan over het onderwerp armoede. Wat is armoede? Hoe herken je dat? Komt armoede voor in Boxtel? Welke cijfers zijn hierover bekend? Zijn er in Boxtel kinderen die in armoede leven?

Tijdens deze avond zal wethouder Eric van den Broek aanwezig zijn om het armoedebeleid van de gemeente te verduidelijken. Daarnaast zijn organisaties die in Boxtel op dit terrein actief zijn zoals stichting De Voedselbank, Vincentiusvereniging Boxtel, Stichting Boei-end (organisatie die gezinnen in financieel noodweer even wat lucht geeft) uitgenodigd. Wat doet iedereen op dit gebied? Wat missen we nog en hoe kunnen we het armoedebeleid in Boxtel te  verbeteren?

 

Woensdag 5 april 2017 vanaf 19.30 uur

Locatie: De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC BoxtelAfbeelding1

 

Hieronder treft u de agendastukken voor deze avond: