Plenaire bijeenkomst 14 oktober 2015

Domotica: betere kwaliteit van leven?

De Wmo Adviesraad Boxtel organiseert op woensdag 14 oktober in De Kloosterhof, Kloosterhof 7 in Liempde een najaarsbijeenkomst rond het thema domotica. Boxtelse inwoners én organisaties die zich bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betrokken voelen zijn die avond van harte welkom.

Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst.

Domotica is een verzamelbegrip voor slimme technologieën met als doel een betere kwaliteit van leven door meer comfort en veiligheid. In de zorg draagt domotica eraan bij dat ouderen tot op zeer hoge leeftijd, zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Ook zorgt domotica er voor dat zorgverleners met minder inspanning meer ouderen kunnen verzorgen, in een betere werkomgeving en met zorg van een betere kwaliteit.

De Nederlandse overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat kan domotica daaraan bijdragen? De Wmo Adviesraad heeft een aantal interessante sprekers uitgenodigd die hierover vanuit hun eigen vakgebied informatie zullen geven. Gerard Donkers van de Firma Welvaarts Domotica, Carin Jansen van Eldezorg, fysiotherapeut Hans Sluyters en ergotherapeute Anne van Dam zijn aanwezig om bezoekers vanuit hun eigen expertise daarover te informeren. Joke van de Langenberg van Woonwijs Boxtel is ook aanwezig om eventuele vragen van bezoekers te beantwoorden. Tenslotte is er een forumdiscussie gepland.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben aan een van onze gastsprekers, dan horen wij deze graag. Wij kunnen er dan voor zorgen dat uw vragen bij onze sprekers komen, zodat zij hier op in kunnen gaan. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het een boeiende bijeenkomst wordt.

Agenda

  1. 19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
  2. Opening plenaire vergadering
  3. Vaststellen agenda
  4. Benoeming kandidaat bestuurlid Kees de Waal, aftreden Henriette Timmermans
  5. Benoemen kas commissie
  6. Bespreking thema: Domotica met aansluitend forumdiscussie
  7. 21.45 uur: Sluiting.

 

Uitnodiging vergadering 11 maart 2015

 

Zelfstandig wonen een lust of een last?

De Wmo Adviesraad organiseert op woensdag 11 maart vanaf 19.30 uur in het gebouw van Waterschap De Dommel een bijeenkomst rond het thema: Zelfstandig wonen, een lust of een last? Notaris Monique van het Hooft, Woonstichting St. Joseph en vertegenwoordigers van het project Woonwijs van Contour de Twern en van het wijkteam van de gemeente Boxtel zijn aanwezig om bezoekers te informeren.

De Nederlandse overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar wat zijn dan de mogelijkheden? En zijn er situaties dat u op enig moment toch gebruik moet maken van de langdurige zorg? Wordt zelfstandig wonen dan een lust of een last? Een onderwerp dat kan rekenen op veel belangstelling. Daarom heeft de Wmo Adviesraad een tweetal gasten uitgenodigd die hierover vanuit hun eigen vakgebied informatie komen geven.

Eigen vermogen en zorg: Wat moet u weten, wat kunt u doen?

Sinds enkel jaren geldt dat, als u zorg ontvangt, u daarvoor een eigen bijdrage moet betalen. Voor de eerste zes maanden in een zorginstelling geldt een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u een hogere eigen bijdrage. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt gekeken naar uw inkomen voor de inkomstenbelasting. Zo’n eigen bijdrage kan aardig oplopen. Notaris Monique van het Hooft zal ingaan op de maatregelen die u kunt nemen met het oog op de (toekomstige) eigen bijdrage.

Wat doet Woonstichting St. Joseph om zelfstandig wonen te ondersteunen?

Woonstichting St. Joseph is een belangrijke partner als het gaat om langer zelfstandig wonen. Fijn wonen is namelijk veel meer dan alleen een stapel stenen. Sandra Biemans, woonconsulente bij St.Joseph, komt vertellen over initiatieven zoals het project maatwerk in wonen, een unieke kans om met voorrang te verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Daarnaast werkt St. Joseph, waar nodig, samen met andere organisaties waaronder Woonwijs en ondersteunt en stimuleert zij bewonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen.

St. Joseph en de Wmo Adviesraad gaan met u in gesprek over uw wensen en wat een ieder kan bijdragen aan langer zelfstandig wonen.

Deelnemen

De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Wilt u aanwezig zijn? Stuur een bericht naar wmoadviesraad.boxtel@live.nl dan zorgen wij dat de koffie klaar staat.

Zie hier de agendastukken:

De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 maart 2015, ontvangst 19.30 uur. Locatie: Waterschap de Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel.

Agenda

1.     19.30 uur: Opening plenaire vergadering

2.     Vaststellen agenda 

3.     Vaststelling Jaarverslag 2014, financieel jaarverslag 2014, jaarplan & begroting 2015 Wmo adviesraad Boxtel

4.     Benoeming kandidaat bestuurlid Richard Permentier, benoeming secretaris (Marianne Juffermans) en penningmeester (Richard Permentier)

5.     Introductie Ria de Die (vertrouwenspersoon Wmo) aangesteld door de gezamenlijke Meijerij gemeenten

20.00 – 21.45 uur

6.     Bespreking thema: Zelfstandig wonen, een lust of een last.

7.     Rondvraag & wat voor onderwerp wilt u de volgende keer bespreken?

8.     21.45 uur: Sluiting. 

Met vriendelijke groet,

Henny Kerkhof
Voorzitter Wmo Adviesraad Boxtel.

Kom op 24 september 2014!

Nu is het tijd om je stem te laten horen!

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en gaan een aantal zaken veranderen.
Wat betekent dit voor de burgers van Boxtel?

Kom op 24 september 2014 om 19.30 uur naar De Walnoot en praat hierover met de Wmo Adviesraad!

Stel uw vragen en laat uw mening horen! Waarover maakt u zich zorgen? Heeft u nieuwe ideeën of ziet u nieuwe kansen? Laat het ons weten en formuleer samen met ons een reactie voor de vergadering van de gemeenteraad.

WMO 24 september!

De WMO – Adviesraad

De WMO – Adviesraad Boxtel adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente Boxtel over het beleid en de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO heeft als doel dat iedereen, met of zonder beperking, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. De WMO wordt vanaf 2007 uitgevoerd door de gemeente. Zij krijgen een grote beleidsvrijheid bij het invullen en uitvoeren van het WMO-beleid. Vanaf 2015 staan grote veranderingen op stapel.

Voor veel lokale belangenorganisaties speelt de vraag hoe zij dit gemeentelijk beleid kunnen beïnvloeden. Vanuit uw eigen belangenorganisatie kunt u zelf suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn indienen. U kunt hierover met ons mailen danvwel schrijven zie hiervoor onze contactpagina. Uw voorstellen voor verbeteringen, signalen zijn welkom.Wij zullen als dagelijks bestuur van de WMO – Adviesraad samen met u de belangenorganisatie, de contactpersoon zijn naar de gemeente. Met deze site houden wij u op de hoogte van alle lopende zaken.