Adviezen

In 2016 hebben wij advies gegeven over:

 

In 2015 hebben wij advies gegeven over:

In 2014 hebben wij advies gegeven over:

  •  Reactie van de Wmo-adviesraad Boxtel op het Beleidsplan Wmo 2015-2016 (conceptversie 26 juni) en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015. (Advies dd. 15-08-2014)

In 2013 hebben wij advies gegeven over:

  •  Plan schulddienstverlening Boxtel 2013-1016 (Advies dd. 13-03-2013).
  • Advies beleidsplan WMO 2013-2017 (Advies dd. 27-03-2013). Betrof een gezamenlijk advies van de WMO adviesraad Boxtel, Seniorenraad Boxtel en KBO Boxtel.