Nieuws

480.000 euro extra geld voor huishoudelijke hulp (20-11-2014)

De gemeente Boxtel krijgt in 2015 € 240.000 aan subsidie voor het behouden van huishoudelijke hulpen. Ook in 2016 wordt dit bedrag beschikbaar gesteld. Boxtel ontvangt dit extra geld uit een potje van honderd miljoen euro dat in Den Haag beschikbaar is gesteld voor het behouden van huishoudelijke hulpen. Hierdoor ontstaat een tijdelijke overgangssituatie waarbij zorgvrager en zorgbieder voordeel hebben. Klik hier voor meer informatie.

Wmo-Cliëntendag ‘Samen zorgen voor Boxtel!’ op 13 december 2014 (12-11-2014)

De gemeente Boxtel organiseert samen met de Wmo Adviesraad zaterdag 13 december de Wmo-Cliëntendag met het thema ‘Samen zorgen voor Boxtel’. Deze dag is speciaal ingericht om meer te weten te komen over alle veranderingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) én om in gesprek te gaan met elkaar. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport start landelijke publiekscampagne over de hervormingen in de zorg (12-10-2014)

Op 16 oktober is VWS gestart met een massamediale campagne om via radio, televisie, dagbladen en vakbladen, om zoveel mogelijk mensen juist en volledig te kunnen voorlichten over de veranderingen.  De nieuwe website www.dezorgverandertmee.nl is hiervoor in het leven geroepen en is vooral geschikt voor professionals en voor het vinden van algemene informatie over de veranderingen in de zorg.

Website hoe verandert mijn zorg

De website www.hoeverandertmijnzorg.nl staat sinds vrijdag 12 september online. Deze site informeert cliënten over veranderingen in het zorgstelsel en beantwoordt een veelvoud aan vragen die leven bij mensen die nu nog een ABWZ-indicatie hebben.

Er komen informatiefolders beschikbaar en er wordt een Informatiepunt langdurige zorg en jeugd ingericht met een gratis telefoonnummer. Het telefoonnummer hiervan is 0800-0126.

Ruime meerderheid Kamer akkoord met Wmo 2015 (25-04-2014)
Na een marathonzitting in de Tweede Kamer waarin ruim honderd amendementen en twintig moties werden ingediend, is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zoals verwacht door de Tweede Kamer aangenomen. Dinsdag 6 mei werd bekend dat de Eerste Kamer de Wmo 2015 behandelt op 8 juli, vlak voor het zomerreces. 
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2014 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomen.

 

Gemeenten willen nieuwe afspraken (17 -01-2014)

Gemeenten omarmen de gedachte van de decentralisatie zorg nog steeds’, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. ‘Gemeenten zijn al heel ver in de voorbereiding. Maar het voorwaardenpakket zoals het er nu ligt is ontoereikend voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken.  Zie hier het persbericht van de VNG.

Nieuwe WMO aangeboden aan Tweede Kamer (14-01-2014)

Staatssecretaris Van Rijn heeft op 14 januari 2014 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden. Klik hier voor meer informatie

Persoonlijke verzorging niet naar de WMO

De persoonlijke verzorging als hulp bij het douchen of het aantrekken van steunkousen wordt in 2015 toch geen taak voor de gemeenten. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft woensdag 6 november jl. bekendgemaakt dat deze zorg net als de verpleging van mensen met een lichamelijke aandoening een verantwoordelijkheid wordt van de zorgverzekeraars.

Presentaties ledenvergadering WMO adviesraad van 30 oktober 2013 beschikbaar

De presentaties zoals gehouden door de WMO adviesraad Boxtel (Henny Kerkhof) en Dhr. Arnold van den Broek namens de gemeente Boxtel, tijdens de goed bezochte ledenvergadering van 30 oktober 2013 zijn hier in te zien.

WMO Cliëntendagen Boxtel 
Maandag 2 december 2013: 14.00-17.00 uur Gemeenschapshuis De Walnoot, Boxtel
Donderdag 12 december 2013: 18.30-21.30 uur Jacob Roelands Lyceum, Boxtel
Woensdag 18 december 2013: 14.00-17.00 uur De Kloosterhof, Liempde

Persbericht Cliëntendagen 2013 gemeente Boxtel. (22-10-2013)

Gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor Jeugdzorg (18-10-2013)

Het wetsvoorstel Jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Hierna behandelt de Eerste Kamer de Jeugdwet en op 1 januari 2014 volgt publicatie in het Staatsblad. Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht.

Zie hier voor meer informatie.

AWBZ WORDT LIZ (15 oktober 2013)

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft het conceptontwerp van de nieuwe wet die in de plaats komt van de ‘kern-AWBZ’ openbaar gemaakt. De werktitel hiervan is Wet Langdurig Intensieve Zorg (LIZ).

Zie hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *