Nieuws

480.000 euro extra geld voor huishoudelijke hulp (20-11-2014)

De gemeente Boxtel krijgt in 2015 € 240.000 aan subsidie voor het behouden van huishoudelijke hulpen. Ook in 2016 wordt dit bedrag beschikbaar gesteld. Boxtel ontvangt dit extra geld uit een potje van honderd miljoen euro dat in Den Haag beschikbaar is gesteld voor het behouden van huishoudelijke hulpen. Hierdoor ontstaat een tijdelijke overgangssituatie waarbij zorgvrager en zorgbieder voordeel hebben. Klik hier voor meer informatie.

Wmo-Cliëntendag ‘Samen zorgen voor Boxtel!’ op 13 december 2014 (12-11-2014)

De gemeente Boxtel organiseert samen met de Wmo Adviesraad zaterdag 13 december de Wmo-Cliëntendag met het thema ‘Samen zorgen voor Boxtel’. Deze dag is speciaal ingericht om meer te weten te komen over alle veranderingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) én om in gesprek te gaan met elkaar. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport start landelijke publiekscampagne over de hervormingen in de zorg (12-10-2014)

Op 16 oktober is VWS gestart met een massamediale campagne om via radio, televisie, dagbladen en vakbladen, om zoveel mogelijk mensen juist en volledig te kunnen voorlichten over de veranderingen.  De nieuwe website www.dezorgverandertmee.nl is hiervoor in het leven geroepen en is vooral geschikt voor professionals en voor het vinden van algemene informatie over de veranderingen in de zorg.

Website hoe verandert mijn zorg

<