Persbericht maart 2015

Zelfstandig wonen een lust of een last?

De Wmo Adviesraad organiseert op woensdag 11 maart vanaf 19.30 uur in het gebouw van Waterschap De Dommel een bijeenkomst rond het thema: Zelfstandig wonen, een lust of een last? Notaris Monique van het Hooft, Woonstichting St. Joseph en vertegenwoordigers van het project Woonwijs van Contour de Twern en van het wijkteam van de gemeente Boxtel zijn aanwezig om bezoekers te informeren.

De Nederlandse overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar wat zijn dan de mogelijkheden? En zijn er situaties dat u op enig moment toch gebruik moet maken van de langdurige zorg? Wordt zelfstandig wonen dan een lust of een last? Een onderwerp dat kan rekenen op veel belangstelling. Daarom heeft de Wmo Adviesraad een tweetal gasten uitgenodigd die hierover vanuit hun eigen vakgebied informatie komen geven.

Eigen vermogen en zorg: Wat moet u weten, wat kunt u doen?

Sinds enkel jaren geldt dat, als u zorg ontvangt, u daarvoor een eigen bijdrage moet betalen. Voor