Plenaire vergadering 12-03-2014

Als je kunt delen, kun je vermenigvuldigen 

Op een leuke en laagdrempelige wijze willen wij de aanwezigen kennis laten maken met elkaar. Daarom hebben wij deze avond een dynamische opzet gegeven om er zorg voor te dragen dat we elkaar op een leuke, maar zeker op zinvolle manier wat beter leren kennen. Onder het motto:

ONTMOET & BEGROET

Met als doel dat alle organisaties, aanwezigen en belanghebbenden elkaar beter leren kennen. Weten waar een ieder mee bezig is en mogelijk dat er hier een aantal mooie ‘aanknopingspunten’ zijn waarbij men elkaar kan helpen in de komende periode.

Het programma van deze avond: 

  1. Ontvangst (19.45 – 20.00 uur)
  2. Verslag vorige bijeenkomst, vaststellen jaarverslag 2013, verantwoording financiën 2013 en begroting  door penningmeester, vaststellen jaarplan 2014. (20.00 – 20.30).
  3. Aftrap onderlinge kennismaking ( 20.30 – 20.45)
  4. Nadere kennismaking  / informele tafelgesprekken  (21.00 – 21.45)
  5. Plenaire terugkoppeling ( 21.45 – 22.00 )

Wij ontvangen graag uw aanmelding (i.v.m. de organisatie) op dit mail adres: email: wmoadviesraad.boxtel@live.nl

Hieronder treft u aan de vergaderstukken:

Locatie: Jacob Roeland Lyceum | Grote Beemd 3 | 5281 CC Boxtel.

Zie verslag formele deel van de plenaire vergadering 12-03-2014 en verslag informele deel plenaire bijeenkomst 12-03-2014 en een beeld impressie van deze avond.

We kijken terug op een mooie bijeenkomst, dank voor uw aanwezigheid.