Uitnodiging vergadering 11 maart 2015

 

Zelfstandig wonen een lust of een last?

De Wmo Adviesraad organiseert op woensdag 11 maart vanaf 19.30 uur in het gebouw van Waterschap De Dommel een bijeenkomst rond het thema: Zelfstandig wonen, een lust of een last? Notaris Monique van het Hooft, Woonstichting St. Joseph en vertegenwoordigers van het project Woonwijs van Contour de Twern en van het wijkteam van de gemeente Boxtel zijn aanwezig om bezoekers te informeren.

De Nederlandse overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar wat zijn dan de mogelijkheden? En zijn er situaties dat u op enig moment toch gebruik moet maken van de langdurige zorg? Wordt zelfstandig wonen dan een lust of een last? Een onderwerp dat kan rekenen op veel belangstelling. Daarom heeft de Wmo Adviesraad een tweetal gasten uitgenodigd die hierover vanuit hun eigen vakgebied informatie komen geven.

Eigen vermogen en zorg: Wat moet u weten, wat kunt u doen?

Sinds enkel jaren geldt dat, als u zorg ontvangt, u daarvoor een eigen bijdrage moet betalen. Voor de eerste zes maanden in een zorginstelling geldt een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u een hogere eigen bijdrage. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt gekeken naar uw inkomen voor de inkomstenbelasting. Zo’n eigen bijdrage kan aardig oplopen. Notaris Monique van het Hooft zal ingaan op de maatregelen die u kunt nemen met het oog op de (toekomstige) eigen bijdrage.

Wat doet Woonstichting St. Joseph om zelfstandig wonen te ondersteunen?

Woonstichting St. Joseph is een belangrijke partner als het gaat om langer zelfstandig wonen. Fijn wonen is namelijk veel meer dan alleen een stapel stenen. Sandra Biemans, woonconsulente bij St.Joseph, komt vertellen over initiatieven zoals het project maatwerk in wonen, een unieke kans om met voorrang te verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Daarnaast werkt St. Joseph, waar nodig, samen met andere organisaties waaronder Woonwijs en ondersteunt en stimuleert zij bewonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen.

St. Joseph en de Wmo Adviesraad gaan met u in gesprek over uw wensen en wat een ieder kan bijdragen aan langer zelfstandig wonen.

Deelnemen

De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Wilt u aanwezig zijn? Stuur een bericht naar wmoadviesraad.boxtel@live.nl dan zorgen wij dat de koffie klaar staat.

Zie hier de agendastukken:

De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 maart 2015, ontvangst 19.30 uur. Locatie: Waterschap de Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel.

Agenda

1.     19.30 uur: Opening plenaire vergadering

2.     Vaststellen agenda 

3.     Vaststelling Jaarverslag 2014, financieel jaarverslag 2014, jaarplan & begroting 2015 Wmo adviesraad Boxtel

4.     Benoeming kandidaat bestuurlid Richard Permentier, benoeming secretaris (Marianne Juffermans) en penningmeester (Richard Permentier)

5.     Introductie Ria de Die (vertrouwenspersoon Wmo) aangesteld door de gezamenlijke Meijerij gemeenten

20.00 – 21.45 uur

6.     Bespreking thema: Zelfstandig wonen, een lust of een last.

7.     Rondvraag & wat voor onderwerp wilt u de volgende keer bespreken?

8.     21.45 uur: Sluiting. 

Met vriendelijke groet,

Henny Kerkhof
Voorzitter Wmo Adviesraad Boxtel.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.